Лиценз

Със закупуването на StobetDesigner потребителя се

съгласява със следното лицензионно споразумение:


ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ
на Stobet Designer за използване и разпространение:

1. Всички авторски права върху Stobet Designer са запазени за автора му - инж. Георги Евтимов Евтимов.
2. Всеки може да използва Stobet Designer след като го закупи от автора или дистрибуторите му.
3. Демо версията на Stobet Designer няма.
4. Има единно положение при използването на лиценза:

4.1. За използване на един компютър от един потребител. Виртуална операционна система се счита за един компютър.
4.2. Потребителят закупува един лиценз за използването му само на един компютър на които е инсталиран Stobet Designer за едно работно място.
5. Stobet Designer не може да се използва в терминален режим на Windows с цел включването на много потребители в един компютър - на които е инсталиран Stobet Designer.
6. Закупуването на лиценза дава право на потребителя да използва програмата.
7. Преотстъпването на лиценза не е разрешено.
8. Препродаването (продаването) му на други физически или юредически лица не е разрешено.
9. Забранено е разпространяването на нелицензирана версия на Stobet Designer, както и не е позволено продуктът да влиза в други дистрибуции. Не е позволено Stobet Designer да се разделя, и/или да се разпространява на части или да се променят части от кода му.
9.3. Оригиналната дистрибуция не съдържа 'крак', 'хак', кийгенератор, сериен номер или други начини за преодоляване на защитата на Stobet Designer.
10. При приемане на лиценза потребителят се съгласява да се свали информация за хардуера на компютъра, където ще се инсталира Stobet Designer.
11. Всички посочени по-горе правила важат и за използването на Stobet Designer на преносими устройства.
12. Инсталираната лицензирана версия на Stobet Designer на едно преносимо устройство може да се използва само от един потребител.
13. Ограничена гаранция и отговорности:
13.1. Ако към монета на закупуване или инсталиране на Stobet Designer бъде забелязана някаква грешка в програмата то КУПУВАЧА е длъжен заплати вече инсталираното копие на Stobet Designer.
13.2. Грешки или бъговете възникнали в Stobet Designer ще се опитаваме да ги отсраним в най-кратки срокове.
13.3. При никакви условия автора или дистрибуторите не носят отговорност за настъпили за потребителя случайни, преки или косвени вреди,пропуснати ползи от какъвто и да е характер, повреда на файлове или загуба на данни, вследствие използването на Stobet Designer.
13.4. За проверката и коректността на данните, събрани и обработени с Stobet Designer, автора и дистрибуторите не носят отговорност.
13.5. Автора и дистибуторите не носят отговорност, ако някакъв друг софтуер инсталиран на компютъра нанесе вреди на програмата Stobet Designer.
13.6. Лиценза се губи на Stobet Designer, ако по някаква причина се преинсталира опреационната система или се смени името потребителя на Stobet Designer.
13.7. Автора и дистрибуторите не носят отговорност при събития породени от загуба или кражба на софтуера или устройството, на което е бил инсталиран Stobet Designer.
13.8. Автора и дистрибуторите не се задължават да подменят лиценза на загубен, откраднат или повреден компютър с инсталиран Stobet Designer.
13.9. Автора и дистрибуторите  не се задължават да подменят или преинсталират Stobet Designer в следствие на дефектирал хардуеруерен елемент от  инсталираното устройство.
13.10. Потребителят няма право да използва, копира, продава, компилира, декомпилира, деасемблира или извършва други инвазии срещу алгоритмите на програмата.
14. Stobet Designer се използва единствено при условията на това лицензионно споразумение.Всяко нарушение ще бъде считано за разваляне на споразумението и ще доведе до търсене на защита за нарушени гражданскии авторски права по съдебен ред, както и до наказателно преследване.

15. Инсталирайки и използвайки Stobet Designer Вие ПРИЕМАТЕ условията на това лицензионно споразумение.
16. Всички права, които изрично не се преотстъпват чрез това лицензионно споразумение, се запазват автора му инж. Георги Евтимов Евтимов.
17. Ако Вие не сте съгласни с горепосечените условия, Вие трябва да прекратите инсталацията и да изтриете продукта.

Автор: инж. Георги ЕвтимовЕвтимов