Цени

Stobet Designer се продава на базата на годишни лицензи за един компютър. Под компютър се разбира едно работно място с една операционна система.

Цените са както следва:

1. За едногодишен лиценз - 700 лв. без ДДС ;

2. За двугодишен лиценз - 1200 лв. без ДДС;