Кофражни планове, Армировъчни планове, Експерт меню, Фигурна спесификация, Линеен разкрой.

Чрез програмният продукт Стобет Дизайнер изключително бързо и точно се изчертават СтБ греди, СтБ шайби, Армировки, Фигурни спесификации, Спесификации, Гредови стълбища, Кофражни планове, както и за оразмерителни проверки по време на работа.

Важно е да отбележим, че Стобет Дизайнер е ориентирана към практикуващите инженер-конструктори.

Разбира се, Стобет Дизайнер може да се развива и в други области на инженерната практика. Ние с радост ще приемаме всякакви предложения от инженерната практика за развитие на програмния продукт.

Stobet Designer работи в среда на AutoCAD под Windows XP/7/8/10. Програмата работи както на 32bit така и на 64bit Windows. Минималната версия на AutoCAD трябва да бъде 2004. Stobet Designer не работи в среда на AutoCAD LT!