Кофражни елементи

автоматизирано изчертаване
 

Армировъчни планове

автоматизирано изчертаване
 

СтБ греди

автоматизирано изчертаване
 

Кофражни елементи

автоматизирано изчертаване
 

Армировъчни планове

автоматизирано изчертаване
 

СтБ греди

автоматизирано изчертаване
 

СтБ Шайби

автоматизирано изчертаване
 

Фигурни спесификации

автоматизирано изчертаване
 

Оразмерителни проверки

автоматизирано изчертаване
 

СтБ Шайби

автоматизирано изчертаване
 

Фигурни спесификации

автоматизирано изчертаване
 

Оразмерителни проверки

автоматизирано изчертаване

Чрез програмният продукт Стобет Дизайнер изключително бързо и точно се изчертават СтБ греди, СтБ шайби, Армировки, Фигурни спесификации, Спесификации, Гредови стълбища, Кофражни планове и много други.

Важно е да отбележим, че Стобет Дизайнер е ориентирана към практикуващите инженер-конструктори.

Разбира се, Стобет Дизайнер може да се развива и в други области на инженерната практика. Ние с радост ще приемаме всякакви предложения от инженерната практика за развитие на програмния продукт.

Stobet Designer e програмен продукт за автоматизирано изчертаване на елементи от кофражни и армировъчни планове, СтБ греди, СтБ Шайби, спецификации, фигурни спесификации, както и за оразмерителни проверки по време на работа.

Stobet Designer работи в среда на AutoCAD под Windows 95/ 98/ 2000/ XP-32bit. Най-добре програмата работи под win XP SP3 и AutoCAd 2009. При други версии на AutoCAD различни от 2009 може да има не пълна функционалност на Stobet Designer. Програмата не работи в среда на AutoCAD LT!